Tady to milujeme!

Záměrem Malínského kulturního a osvětového spolku je aktivně působit na širokou veřejnost s cílem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost!

POZVÁNKY NA AKCE

Přehled všech akcí naleznete na stránce AKTUÁLNĚ.

Zveme vás na setkání dobrovolníků tříkrálové sbírky v Novém Malíně.
Budeme společně vytvářet betlémské hvězdy, které při tříkrálové sbírce ponesou koledníci - využijeme několik technik a každá hvězda bude unikátní.

Haló, haló! Vyzýváme všechny malé i velké knižní detektivy - pojďte si vypátrat, ulovit, nalézt knihu na prázdniny či na dovolenou!!!

Srdečně zveme na další přednášku z cyklu POVÍDÁNÍ O ZDRAVÍ na téma POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ. Tentokrát s paní Marianou Hubáčkovou, která se první pomoci věnuje celý svůj profesní život. V současné době pracuje v Nemocnici Šumperk.

Naše hlavní aktivity

VÍCE O SPOLKU

Akce a přednášky

Pořádáním akcí a přednášek chceme usilovat o zapojení spoluobčanů do komunitního dění v obci, zkvalitňovat občanské soužití a šířit osvětu o historických událostech naší obce, které ovlivnily její současný ráz a život.

Dlouhodobé projekty

V naší obci chceme zanechat stopu, otisk našich srdcí, chceme se spolupodílet na zkrášlování prostředí obce a nejbližšího okolí. Některé projekty  čekají na svou příležitost, některé už proběhly či probíhají.

Spolupráce v oblasti kultury a osvěty

Chceme spolupracovat s obcí a ostatním spolky v naší obci. Zastupitelstvu a radě obce poskytovat náměty na efektivní využití veřejného prostoru.  Občanům přinášet zajímavé a užitečné informace formou článků.

Pomoc druhým

Na srdci nám leží vzájemná sousedská podpora, která je potřebná někde více, někde méně, ale je nesmírně důležitá. Proto výtěžky nebo část výtěžků posíláme dál. Zároveň chceme pořádat charitativní akce nebo koncerty v naší obci. Zapojte se s námi. 

Nejnovější články

VŠECHNY ČLÁNKY

Uklidili jsme Nový Malín. V sobotu 6.4.2024 jsme společně pomohli přírodě a sběrem odpadu zlepšili prostředí v obci a kolem naší krásné obce, kde to máme rádi.

Loni jsme v Malínských novinách začali psát o včelách. Včely jsou krásné, užitečné a zaslouží si naši pozornost. Snad díky krátkým článkům, které provází čtenáře životem včel po celý rok, zaujmeme pár lidí, kteří pro včely a naši krajinu také něco udělají.

Děkujeme všem pekařům a pekařkám, kteří dobrovolně napekli dobroty do kavárny! Kavárna byla před koncertem otevřena, i když foukalo. Našli jsme kousek závětří, kde nám bylo dobře a kromě dobrot jsme si mohli vychutnat i kávu a čaj. Koncert a kavárna byly poděkováním dobrovolníkům, koledníkům a všem dárcům z naší obce, kteří přispěli v rámci...

Led 03

Péefko

Co znamená zkratka PF, ví pomalu každý. Ale jak vůbec vznikla? A víte, že se v ostatních zemích neujala?

© 2023 MKOS | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!