Toto je náš příběh

JAK VZNIKL SPOLEK


V létě 2022 jsme se s Luckou a Martinou potkaly na "strakáči" při focení pro volební kampaň sdružení Perspektiva pro Nový Malín, kterou jsem vymyslela a realizovala. Byla to moje první akce po dlouhodobé pracovní neaktivitě způsobené těžkým srdečním selháním a po následné úspěšné transplantaci srdce, kterou jsem prodělala v září 2020. Byla to taková moje terapie, že ještě umím a můžu být k něčemu užitečná. Nadšení členů tohoto sdružení bylo nakažlivé.

Po volbách v návaznosti na úspěšnou kampaň se mi zrodil v hlavě nápad zrealizovat na podzim projekt ve spolupráci s Policií ČR " Bezpečně do školy i ze školy" (přečtěte si o projektu více) pro předškoláky MŠ a děti ve druhých, třetích, šestých a sedmých třídách ZŠ. Lidé z Perspektivy byli nadšení, ale nikdo se během následujících týdnu nepustil do realizace. Tak jsem se nabídla a přizvala k tomu Lucii Gieslovou a Martinu Janíčkovou (obě Perspektiva pro Nový Malín). Připravila jsem prezentaci a společně jsme pak projekt představily panu starostovi a paní ředitelce MŠ/ZŠ a dostaly jsme zelenou! Projekt proběhl hladce, dětmi byl přijat s nadšením, spolupráce se školou a školkami byla skvělá. I zpětná vazba od rodičů byla pozitivní. 

Líbila se mi vzájemná spolupráce, atmosféra při přípravách a ohlas, který projekt vyvolal. Přemýšlela jsem, jak to zopakovat. Na procházce s mým psem Balúem se mi pak zrodil nápad založit nepolitický spolek, který by nejen nám, ale i ostatním nadšencům z obce, umožnil pořádat akce a realizovat projekty, které nám zde chybí, a které by doplnily to, co už obec nebo ostatní spolky dělají. Na přelomu roku 2022/2023 jsem připravila právní dokumenty a vizi spolku, a tak vznikl Malínský kulturní a osvětový spolek, který již během roku 2023 dostál změn v personálním složení. O změnách ve spolku si můžete přečíst zde.

Z obecní kroniky

Z kroniky víme, že naše obec (dříve Frankstadt/Frankštát) měla před druhou světovou válkou bohatý komunitní a společenský život, který přinášel obyvatelům užitek, zábavu a zároveň je i vzdělával. V kronice je jako jeden z prvních spolků zmiňován hasičský sbor. V letech 1869-1904 postupně vznikaly další spolky - pěvecký, veteránů, dělnický, vzdělávací, spořitelní a záložní, katolický lidový a také tělovýchovný spolek Jahn. Války s následným odsunem většiny německých obyvatel způsobily přerušení spolkového života. Noví obyvatelé přinesli tradice z míst, odkud se přistěhovali, a postupně zakládali nová zájmová sdružení. Po roce 1989 se vedení obce soustředilo na rozvoj infrastruktury a rozsáhlou výstavbu domů s přílivem dalších obyvatel. Počet obyvatel se postupně zdvojnásobil. 

Neustálý rozvoj komunitního života a sousedské vzájemnosti považujeme za stále aktuální a důležitý. Naší spolkovou činností k tomu chceme přispět. 

Ing. Ivona Štrbíková, zakladatelka spolku

"Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě." 

Mahátma Gándhí

Cíle a účel spolku

STANOVY SPOLKU


Cílem a účelem Spolku je aktivně působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme, a za které máme spoluzodpovědnost. Spolek chce šířit pochopení pro zapojení občanů do komunitního dění v obci, zkvalitňování občanského soužití a zkrášlování prostředí v obci a v jejím nejbližším okolí. Zároveň chce Spolek šířit pochopení pro události v minulosti obce, které ovlivnily současný ráz a život v obci.

Naplňování tohoto účelu chce Spolek dosáhnout zejména:

  • pořádáním nebo spoluorganizováním výstav, kulturních a společenských akcí;
  • pořádáním jednorázových nebo jinak příležitostných přednášek, seminářů, pracovních setkání a exkurzí;
  • podáváním podnětů, žádostí a peticí zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným veřejným institucím a jednotlivcům;
  • získáváním finančních zdrojů na obnovu památek a významných míst;
  • příležitostným či jednorázovým vydáváním pohlednic, letáků, brožur, publikací a rozšiřováním článků do časopisů a novin nebo upomínkových předmětů nejrůznějšího zaměření.

Stanovy Malínského a kulturního spolku ke stažení zde:

Výroční zprávy

ZA ROK 2023

© 2023 MKOS | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!