23.6. Mše ke cti sv. Jana a Pavla - patronů obce Nový Malín

23.06.2024

Obraz světců Jana a Pavla 

(autorka textu Dagmar Koverdynská, publikováno v Malínských novinách)

V roce 1813 postihla naši obec velká bouře s průtrž mračen a krupobitím a zničila veškerou úrodu a práci celého roku. Tato událost byla podnětem k objednávce velkého obrazu světců, Jana a Pavla, patronů obce, kteří by ji chránili před nepohodou.

Jan a Pavel byli dva bratři z jedné vážené rodiny v Římě. V době, kdy císař Julián ještě několikrát pronásledoval křesťanství, povýšené už na státní náboženství, odepřeli mu tito bratři splnit přání, obětovat starým bohům. Byli proto sťati.

Bratrský pár platí za ochránce proti bouři, kroupám a pohromám na poli. Na obraze v našem kostele oba patroni klečí na děšťovém mraku, umístěném uprostřed obrazu. V pozadí šlehají blesky z černého bouřkového mraku. Nad hlavami světců je Boží oko. Jan drží v ruce meč, Pavel kopí, oba jsou oblečeni jako římští vojáci v pláštích s mučednickými palmami a věnci na hlavách. Pod nimi je vyobrazen pohled na kostel a jeho bezprostřední okolí z doby do roku 1813, který mu dává vysokou historickou hodnotu. Pod tímto dokumentárním krajinným výsekem je nápis, na který se upírá pohled obou světců s prosbou:

"ALLMÖCHTIGER, BEWAHRE DIE GEMEINDE UND DIE BEWOHNER VOR JEDEM SCHADEN UND UNHEIL !"

"Všemocní, ochraňte obec a obyvatele před každou škodou a neštěstím".

Chronogram v textu uvádí rok 1813, autor není podepsán. Ve spodním rohu je datum 1883, kdy byl obraz renovován. Obraz je rámován v dobovém klasicistním rámu, jehož horní hrana se zvedá z obou stran směrem do středu, kde se zavíjí před středovým motivem listovce. Doprostřed lišty rámu je vložena vavřínová girlanda, v rozích rámu rozety.

Obraz je umístěn na levé straně kostelní lodi. V den zaslíbení visíval pod obrazem kříž, symbol sounáležitosti farnosti se svatými a zapalovaly se pod ním svíce. Tento den připadal na 26. června a lidé nesměli pracovat, museli odpočívat a účastnit se sváteční mše ve farním kostele. Během bohoslužby zaznívaly bubny a trumpety a na konec píseň "Jan a Pavel, naši mocní ochránci..."

© 2023 MKOS | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!