O ovzduší v naší obci

17.11.2023

Ve středu 15.11.2023 proběhla přednáška pana Blažka o situaci ohledně ovzduší v naší obci. Kromě těchto faktů nás pan Blažek krátce seznámil s historií meteorologie a klimatologie, hydrologie a vzniku Českého hydrometeorologického ústavu. Na závěr připojil několik zajímavostí ohledně měřících stanic ČHMÚ v Novém Malíně a Šumperku.

Víte, že:

  • Měřící stanice znečištění ovzduší v Novém Malíně je umístěna za Hraběšinským potokem v lokalitě na Lužích u vodovodního vrtu od roku 2020. Na stanici jsou stabilně umístěny 2 automatické měniče filtrů
  • Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům kvality ovzduší v ČR. V roce 2020 překročily roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní limit (1 ng/m3 ) na 40% stanic (tj. na 21 z celkového počtu 53 stanic s dostatečným počtem naměřených dat). Na malínské stanici byla v roce 2020 naměřena průměrná roční koncentrace 1,04 ng/m3 což je hodnota nepatrně vyšší než roční imisní limit. 
  • Meteorologická měření a pozorování byla v Šumperku zahájena 1. ledna 1865. 
  • V roce 2021 byla šumperská stanice zařazena Světovou meteorologickou organizací (WMO) mezi významné stanice s velmi dlouhou a kvalitní řadou meteorologických měření a pozorování 100 a více let. Certifikátem se může pyšnit 291 stanic na celém světě, v Evropě jich je více než 100, na území Česka máme již devět takových stanic.

V Novém Malíně máme kromě měřící stanice ovzduší také mělký vrt  pro sledování podzemních vod, Milostnou studánku pro sledování kvality a vydatnosti pramenných oblastí Jesenických hor - více informací se dočtete v prezentaci pana RNDr. Zdeňka Blažka, CSc.

Z uvedených informací v prezentaci je zřejmé, že v naší obci máme po většinu roku příznivé, málo znečištěné ovzduší. Určitým problémem je, nebo se může stát, znečištění ovzduší oxidy dusíku v souvislosti s rostoucí hustotou dopravy zejména v blízkosti hlavní silnice v obci. Hlavní problém ovšem je nekvalitní způsob topení v podzimním a zimním období, zejména při nepříznivých meteorologických podmínkách rozptylu.

Co pro zlepšení kvality ovzduší může udělat každý z nás?

SMOKEMAN ZASAHUJE a radí

Smokeman se narodil na zkušebně Výzkumného energetického centra v 5:52, 26. června někdy v sedmdesátých letech minulého století. Jeho životním posláním je zmenšovat kouř z našich komínů a napomáhat k čistotě ovzduší. Edukativní show je určena jak pro děti tak i dospělé a nabízí řadu zajímavostí. 

Cílem show je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti. S naší pojízdnou kotelnou přijedeme přímo do Vašeho města nebo vesnice a nabídneme praktické ukázky jak správně (ne)topit. Veřejnost se může seznámit s tím, jak si doma sami můžeme stanovit s jakou účinnosti provozujeme svá spalovací zařízení, dále co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů. Veřejnost se také seznámí s tím, jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak kotel, kamna a krby správně provozovat a jak se o ně správně starat. Ze zkušenosti můžeme říct, že ani děti se během praktických ukázek nudit nebudou.

Edukativní show SMOKEMAN ZASAHUJE zde.

Další zajímavé odkazy ohledně dopadů ovzduší na naše zdraví a klima:

© 2023 MKOS | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!