Péefko

03.01.2024

Co znamená zkratka PF, ví pomalu každý. Ale jak vůbec vznikla? A víte, že se v ostatních zemích neujala?

Papírová novoročenka s přáním do dalšího roku se v Česku stala populární v průběhu 19. století. Vzhledem k tomu, že její podstatou je náhrada za přání "šťastných a veselých Vánoc", lze předpokládat, že k jejímu rozmachu přispěla sílící sekularizace. Dalším argumentem pro tento předpoklad je skutečnost, že popularitě se nejprve začala těšit ve městech, nikoli na vesnicích s konzervativnějším náboženským obyvatelstvem. Další příčinu rozmachu novoročenek lze spatřovat v narůstajícím společenském, ale i celkově hektickém životním stylu obyvatel města. – Už v polovině 19. století byl totiž rozmáhající se zvyk novoročenek kritizován, jako nouzová omluvenka, rozesílaná přátelům místo jejich osobní návštěvy.

Významným popularizátorem novoročenek byl v první polovině 19. století hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína (1783–1868). S jeho jménem je údajně spojeno též pronikání zkratky PF, z francouzského "pour féliciter", do českého prostředí. Francouzština patřila na počátku 19. století k povinné výbavě nejvyšších společenských vrstev, francouzská inspirace není proto překvapující. Ačkoli docházelo k pokusům používat místo francouzského PF zkratku německou nebo českou, zkratka PF v českém prostředí zdomácněla. Text PF či rozepsané POUR FÉLICITER ("pro poblahopřání" ) je dnes běžnou součástí většiny současných českých novoročenek. Přitom ve Francii ani v ostatních zemích se toto slovní spojení pro novoroční přání v současnosti nepoužívá, nelze tedy její použití doporučit pro přání zasílané cizojazyčným příjemcům.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Novoro%C4%8Denka

© 2023 MKOS | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!