Vyhláška o bezpečnosti létání na koštěti

Federace čarodějnic ČR se na svém mimořádném sletu dne 13. dubna 2019 usneslo vydat na základě §20 zákona č. 1/1568 Sb., čarodějnického kodexu, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Základní ustanovení

§0 

 • a) Proti této vyhlášce není odvolání.
 • b) Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
 • c) Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice

§1 

 • a) Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 150 let.
 • b) Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace Čarodějnic ČR).

§2 

 • a) Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
 • b) Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.

§3 

 • a) Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR
 • b) Čarodějnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení.
 • c) Pro let dle písm. b) platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).
 • d) Létat se přísně zakazuje nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.

§5 

 • a) Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až 2355,5 k.o. (kočičích ocasů), pokud není dále určeno jinak.
 • b) V tunelu, pod mosty a viadukty létá se středem, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.
 • c) Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce 13 k.o., aby nedošlo k rušení vodníků a rusalek, nebo hejkalů.
 • d) Nad elektrickou trakcí je přikázáno létat ve výšce 7 k.o. od nejvyššího drátu vedení.

Předlétávání a míjení

§6 

 • a) Předlétává se vždy horem.
 • b) Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových letadel, drát peří kolemletícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků.
 • c) V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i v uzavřených budovách se předlétávat zakazuje.

§7 

 • Míjí se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem.

§8 

 • Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 n.k.
 • Rychlost letu

§9 

 • Létat se povoluje maximálně rychlostí 1320 k.o.s-1.

Startování a přistávání

§10 

 • a) Startovat a přistávat se zakazuje na těchto místech:
 1. tam, kde se nesmí létat
 2.  tunel, viadukt, pod mostem
 3. věže kostelů a pod.
 4. na křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.
 • b) Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození majetku nebo zranění osob.

§11 

 • Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo balkonem. Kde tato možnost není, možno startovat jakkoliv, pokud se dodrží §10.

Vlečení a nákladní košťata

§12 

Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním koštětem může jen čarodějnice starší 183 let.

§13 

 • a) Osobní koště brát do vleku se zakazuje.
 • b) Vléci bouřkové a sněhové mraky se povoluje vždy.

§14 

 • a) Délka vlečné násady musí být v rozsahu 1 – 2 k.o.
 • b) Vlek musí být označen odrazkou trojúhelníkového tvaru a ČČK (číslo čarodějného koštěte) shodným s koštětem.

Létání za snížené viditelnosti

§15 

 • a) Koště musí být na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima.
 • b) Na zádi musí mít koště odrazku obecně šišatého tvaru.

§16 

Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci vlečné koště.

§17 

 • a) Za deště, sněžení a bouří se doporučuje létat nejvyšší rychlostí.
 • b) Za snížené viditelnosti se povoluje metat blesky mimo trakční vedení.

§18 

V době od 01:00 do 05:00 se zakazuje vydávat zvuková znamení.

Výjimky a zvláštní ustanovení

§19 

Předsedkyně FČČR létá na koštěti s majáčkem zelené barvy.

§20 

Ostatní přednost letu se neupravuje.

§21 

Dojde-li k pádu v důsledku kolize, je všem viníkům zakázáno létat dle §3 písm. a).

§22 

 • a) Za letu se zakazuje plivat, odhazovat předměty, souložit apod.
 • b) Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře

§23 

 • a) Tato vyhláška neplatí o filipojakubské noci.
 • b) Tato vyhláška neplatí třináctého v pátek.

Závěrečná ustanovení

§24 

Tato vyhláška je v souladu s pravidly Evropského Společenství, Islámských zemí a Amerického spolku strašidel.

§25 

 • a) Tato vyhláška zrušuje původní vyhlášku o letu na koštěti z r. 1376.
 • b) Písmeno a) platí pouze v případě, že původní vyhláška existovala.

§26 

Tato vyhláška nabývá platnosti 19. 4. 2019 ve 23:59:57,32.

Bábi Zlopočasná

Čestná předsedkyně FČČR

Zdroj: https://obecborek.cz/zivot-v-obci/historie-a-soucasnost/paleni-carodejnic-puvod-historie-a-soucasnost/


© 2023 MKOS | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!